Svalbard Arbeiderparti partiprogram 2019-2023

Svalbard Arbeiderparti partiprogram 2019-2023

  • VÅRE HOVEDSAKER OG MÅL FOR 2019-2023 
  • Ordnede lønns- og arbeidsvilkår for alle yrkesgrupper i Longyearbyen.
  • En by med gode oppvekstsvilkår.
  • Intensivere arbeidet for en ny og bærekraftig energibærer.
  • Natur, miljø, trivsel og bolyst i fokus.
  • Et sterkere fellesskap!
Program 2019-2023

Er du enig med Svalbard Arbeiderparti om Svalbard Arbeiderparti partiprogram 2019-2023?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker