Svalbard Arbeiderparti partiprogram 2019-2023

Svalbard Arbeiderparti partiprogram 2019-2023

  • VÅRE HOVEDSAKER OG MÅL FOR 2019-2023 
  • Ordnede lønns- og arbeidsvilkår for alle yrkesgrupper i Longyearbyen.
  • En by med gode oppvekstsvilkår.
  • Intensivere arbeidet for en ny og bærekraftig energibærer.
  • Natur, miljø, trivsel og bolyst i fokus.
  • Et sterkere fellesskap!
Program 2019-2023

Er du enig med Svalbard Arbeiderparti om Svalbard Arbeiderparti partiprogram 2019-2023?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!