Om Svalbard Arbeiderparti

Svalbard Arbeiderparti


Styret

  • Brenner for: Gode arbeidsbetingelser for arbeidstakere i Longyearbyen, sikre videre drift i Gruve 7.

  • Brenner for; Trygg og forutsigbar boligsituasjon for alle. Rettigheter i arbeidslivet. Trygge oppvekstvilkår. Regulering av turismen.

  • Svein Jonny Albrigtsen

    Brenner for: Gode arbeidsbetingelser for arbeidstakere i Longyearbyen, sikre videre drift i Gruve 7.

  • Brenner for: Gode arbeidsbetingelser for arbeidstakere i Longyearbyen, sikre videre drift i Gruve 7.

  • Kjersti Storø

    Brenner for; Trygg og forutsigbar boligsituasjon for alle. Rettigheter i arbeidslivet. Trygge oppvekstvilkår. Regulering av turismen.

  • Ørjan Olsen