Om Svalbard Arbeiderparti

Svalbard Arbeiderparti


Styret

 • Brenner for: Gode arbeidsbetingelser for arbeidstakere i Longyearbyen, sikre videre drift i Gruve 7.

 • Kjersti Storø

  Brenner for; Trygg og forutsigbar boligsituasjon for alle. Rettigheter i arbeidslivet. Trygge oppvekstvilkår. Regulering av turismen.

 • Brenner for; Trygg og forutsigbar boligsituasjon for alle. Rettigheter i arbeidslivet. Trygge oppvekstvilkår. Regulering av turismen.

 • Brenner for: Økt trivsel gjennom yrende kulturliv og gode arbeidsforhold for alle.

 • Brenner for: Gode arbeidsbetingelser for arbeidstakere i Longyearbyen, sikre videre drift i Gruve 7.

 • Svein Jonny Albrigtsen

  Brenner for: Gode arbeidsbetingelser for arbeidstakere i Longyearbyen, sikre videre drift i Gruve 7.

 • Tommy Anderssen

  Brenner for: Forutsigbare rammevilkår for privat næringsliv. Helårlige arbeidsplasser. Opprettholde et stabilt familiesamfunn.