Representant

Anders Magne Lindseth

Anders Magne Lindseth

Brenner for:
Miljø og mulighet for ferdsel i forbindelse med rekreasjon. Frivillighet og dugnadsånd!