Representant

Per Nilssen

Per Nilssen

Brenner for: Differensiert og bærekraftig næringsliv, infrastruktur for framtida, oppvekstvilkår.