Kvinnepolitisk ansvarlig

Kjersti Storø

Kjersti Storø

Brenner for; Trygg og forutsigbar boligsituasjon for alle. Rettigheter i arbeidslivet. Trygge oppvekstvilkår. Regulering av turismen.